logo

Jocs i joguines per una societat més igualitària

Jugar ocupa molt de temps en la vida dels infants i és fonamental en el seu desenvolupament.
Els jocs i les joguines són eines que transmeten valors, ens porten a aprendre, a imaginar,
configuren la identitat i influeixen en la forma de socialitzar-nos.

Mentre el joc succeeix de forma espontània, coeducar a través del joc suposa intervenir-hi
amb la finalitat de compensar els rols estereotipats que tradicionalment s’han assignat als
jocs i les joguines considerats per a “nens” i per a “nenes” i superar les relacions jerarquitzades
que supediten un sexe a l’altre. I cal fer-ho perquè això no només limita les potencialitats i la
llibertat de descobrir i d’experimentar de les nenes i dels nens, sinó també perquè reforça les
actituds i els comportaments fruits d’una societat que continua sent força sexista.

Des de casa, l’escola, l’esplai, el cau…¿De quina forma, a través del joc i les joguines, podem
contribuir a construir una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de violència?

 • Oferir una diversitat de joguines perquè nenes i nens puguin desenvolupar al màxim
  les seves habilitats i capacitats i puguin créixer en llibertat.
 • Reflexionar, qüestionar, desenvolupar el pensament crític front els missatges
  publicitaris i la societat del consum.
 • Augmentar els jocs cooperatius i els jocs de cura per afavorir les relacions basades en
  els valors del respecte, l’empatia, l’amabilitat, el compartir, la solidaritat.
 • Considerar igualment importants i valuosos, els jocs de moviment (atribuïts
  tradicionalment als nois) com els jocs que conviden al relaxament i la intimitat
  (atribuïts tradicionalment a les noies).
 • Observar l’ocupació de l’espai (al pati per exemple), i treballar per eliminar les
  jerarquies en l’ús del mateix. Procurar que tots els infants tinguin l’oportunitat
  d’ocupar en algun moment els espais considerats més valuosos.

Susagna Escardíbul Tejeira
Pedagoga de Fundesplai
Equip coordinador de la proposta educativa “Encoratja’t”

Comments are off this post