logo
Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

Abacus SCCL disposa d’un fitxer automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus usuaris a www.abacus.es. Aquest fitxer ha estat degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Abacus SCCL garanteix la privadesa d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i Abacus SCCL es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. Abacus SCCL podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

La cessió de dades es limitarà a aquelles entitats d’economia social i del món de l’educació amb les quals la Cooperativa hagi firmat convenis de col·laboració per a un millor compliment de les finalitats socials de la Cooperativa (la Cooperativa informarà els seus socis de les entitats amb les quals firmi aquests convenis). Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Qualsevol usuari pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita dirigida a:
Abacus SCCL. Departament d’atenció al client,
carrer Perú, núm. 186 08020 Barcelona, Espanya
o mitjançant correu electrònic: soci.client@abacus.coop

INFORMACIÓ LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Els dominis lajoguinaquenoexisteix.com, lajoguinaquenoexisteix.com/es/, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Abacus SCCL, NIF: F08226714 amb domicili a Barcelona, carrer Peru 186 08020 Barcelona. Abacus SCCL és una cooperativa aprovada pel Ministeri de Treball el 25 de setembre de 1968 amb el núm. 16.080, i registrada per la Generalitat de Catalunya en el full BN-680.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les pàgines web presentades en aquests dominis, així com també dels elements que contenen aquestes pàgines (que inclouen, entre d’altres, textos, animacions, imatges, sons, àudio, vídeo, documents o programari), ja sigui agafats individualment com conjuntament, són d’exclusiva propietat de Abacus SCCL o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers. Per tant, tots els continguts (textos, gràfics, fotografies, logos, icones, imatges, disseny gràfic, programari, etc.) estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport (paper, CD-ROM, pàgines web) sense permís explícit de Abacus SCCL.

S’autoritzen els enllaços des d’altres pàgines a lajoguinaquenoexisteix.com, i/o lajoguinaquenoexisteix.com/es/.
L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb finalitats comercials i la seva modificació o alteració.

Les operacions de venda s’entendran realitzades per:
Abacus SCCL al carrer Perú, 186
08020 Barcelona (España).
Telèfon: +34 93 217 81 66

Comments are off this post