logo

Fundesplai i la proposta educativa Encoratja’t per a la igualtat de gènere i la violència zero

Fundesplai és una iniciativa sense afany de lucre que, des de fa més de 45 anys, treballa a favor dels infants, els joves, les famílies i el tercer sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.

Cada dos anys desenvolupa una proposta educativa que impregna tot el treball que duu a terme en esplais, escoles i cases de colònies. Enguany ha posat en marxa la proposta educativa “EnCORatja’t” per treballar la igualtat de gènere i la violència zero.

Malgrat els avenços legislatius, les desigualtats per raó de gènere i la violència que se’n deriva, encara avui són una xacra social sobre la qual cal incidir de forma urgent. Des de Fundesplai ho volem abordar a través del treball coeducatiu amb els infants i joves, les famílies i la comunitat, per assolir una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. Pretenem impregnar tota la nostra acció educativa de l’essència d’aquesta proposta i oferir espais de reflexió, formació i activitats concretes per educar en els valors de l’estima, el respecte, l’empatia, la solidaritat, la llibertat, la diversitat i el coratge.

Objectius

 • Fomentar entorns de confiança i una convivència basada en els valors de l’amistat i el
  respecte a la diversitat, a les identitats i orientacions sexuals.
 • Promoure la cultura de violència zero per garantir la prevenció i la detecció de
  conductes sexistes i homòfobes i qualsevol mena d’assetjament.
 • Integrar la perspectiva de gènere en la cultura i les pràctiques de centre.
 • Estimular l’esperit crític i sent agents de transformació social. Mobilització social en
  contra de tota mena de violència, en particular l’adreçada a les dones i als col·lectius
  de LGTBI.

El programa aporta elements de reflexió i activitats per desenvolupar en l'àmbit educatiu o social. Els contes, els debats i l'art com a mitjà d'expressió en un sentit ampli són les eines que vertebren la major part de les propostes. Es complementa amb l’eix d’animació “La Carlota s’enCORatja”, cinc relats inèdits escrits per la Gemma Lienas perquè infants, joves, famílies i professionals de l’educació reflexionem sobre la importància de construir relacions basades en el respecte, l’amistat, la llibertat i la igualtat. La particularitat de cada relat és que ens convida a participar activament del final de les històries, deixant-les obertes, perquè puguem treballar-les amb intenció pedagògica.

La proposta es composa de les següents eines:

 • El quadern pedagògic. Recull els aspectes generals de fonamentació i les idees força
  que orienten la intervenció educativa.
 • “la Carlota s’enCORatja”. Diversos relats escrits per la Gemma Lienas. Constitueix l’eix
  d’animació.
 • Pòster per difondre el programa.
 • Web. Eina virtual on hi trobareu fitxes d’activitat i recursos per treballar els continguts
  de la proposta educativa. http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/

Comments are off this post