logo

Trencar estereotips en les joguines infantils

El tracte diferenciat als nadons des del naixement comporta que les persones adultes transmetem estereotips de gènere antiquats i perillosos, a vegades sense ser-ne conscients. Els darrers estudis indiquen que cap als tres anys ja s’han adquirit els hàbits de gènere i també la jerarquia entre els gèneres, és a dir la idea que els homes són més importants que les dones.

Les joguines són quelcom més que objectes per entretenir les nenes i els nens: són instruments d’aprenentatge. Jugant les nenes i els nens satisfan les necessitats de moure’s, manifestar curiositat, crear, relacionar-se, expressar-se, intercanviar vivències, accions i pensaments.

En el món de les joguines, la publicitat va per darrere de la realitat. Hi ha moltes dones doctores, enginyeres, conductores, arquitectes i esportistes d’elit: i també hi ha molts homes infermers, mestres, perruquers, que cuiden els fills, que cuinen, que netegen i als quals no els agrada perseguir una pilota. Aspectes que no recullen la majoria de joguines habituals en el mercat.

Moltes famílies escullen joguines estereotipades segons el sexe de l’infant. Per canviar la situació actual, cal que detectem el sexisme en el nostre entorn, en la nostra pràctica quotidiana. Comprar joguines d’una manera responsable vol dir comprar joguines no estereotipades, és a dir no comprar només i principalment nines i cuinetes per a les nenes, i robots, cotxes i pilotes per als nens.

Cal apostar per un tipus de joguines educatives i que no faci distincions de gènere, a priori. Joguines que fomentin la motricitat, la imaginació, la creació, el pensament lògic i matemàtic, el llenguatge, el respecte pel medi ambient i el treball de les emocions, entre altres destreses i qualitats.

Les famílies tenen una responsabilitat afegida a l’hora d’educar filles i fills en el respecte cap als altres i en la no-discriminació de cap tipus. Actualment, en la primera infància hi ha molts nens que juguen amb tot tipus de nines i ningú no en fa burla. Les famílies han de potenciar l’accés indiscriminat a tot tipus de jocs i joguines, tant per a les nenes com per als nens. La diversitat màxima de joguines és la clau de l’èxit.

Núria Solsona Pairó

Per saber-ne més: Ni princeses ni pirates. Per educar nenes i nens en llibertat. Vic, Eumo

Comments are off this post