Trencar estereotips en les joguines infantils Núria Solsona Pairó, autora de “Ni princeses ni pirates. Per educar nenes i nens en llibertat.”)

El tracte diferenciat als nadons des del naixement comporta que les persones adultes transmetem estereotips de gènere antiquats i perillosos, a vegades sense ser-ne conscients.